Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły, więc pytanie o możliwe opanowanie choroby nasuwa się nam wszystkim. Jak szczepienia mają działać w skali makro? Czy możliwe jest przerwanie transmisji wirusa? Odpowiedzią może być wykształcenie odporności zbiorowej.

Co to jest odporność zbiorowa?

Odporność zbiorowa lub odporność stadna (ang. herd immunity) to termin używany na określenie sytuacji, w której osoby nieuodpornione na daną chorobę są chronione dzięki temu, że wysoka część grupy ma już odporność. Taki rezultat przynoszą szczepienia np. przeciw ospie, która w XIX wieku zbierała śmiertelne żniwa. Dzięki odporności zbiorowej również te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zostać zaszczepione podlegają ochronie, bo choroba przestaje się przenosić.

Ile osób musi się zaszczepić, aby wykształcić odporność zbiorową?

Najbezpieczniejszym sposobem nabywania odporności zbiorowej są powszechne szczepienia. Eksperci wskazują, że odporność zbiorowa wykształcona w sposób naturalny występuje rzadko, być może w odpowiedzi na niektóre szczepy grypy.

Procent grupy, który musi nabyć odporność, aby przerwać łańcuch transmisji zależy od choroby. W przypadku epidemii odry było to aż 95%, przy krztuścu – 92-94%, a w przypadku różyczki ok. 85%. Eksperci szacują, żeby aby zatrzymać transmisję wirusa SARS-CoV-2 potrzebne będzie zaszczepienie co najmniej 60-70% populacji. To sporo, dlatego nie ma wątpliwości, że pandemia skończy się w ciągu kilku tygodni.

Jak długo będziemy zmagać się z restrykcjami?

Z punktu widzenia zdrowia jednym z kluczowym pytań, na które wciąż nie potrafimy odpowiedzieć, jest pytanie o to, jak długo utrzymuje się odporność na koronawirusa? Okazuje się, że niestety nie wszyscy ozdrowieńcy po przebyciu choroby mają przeciwciała, nie wiemy też, przez jaki okres będą się utrzymywać, dlatego również te osoby, które przeszły infekcję powinny zachować ostrożność.

Przypadki ponownego zakażenia nie napawają w tej kwestii optymizmem i przyczyniają się do rezygnacji z myślenia o zbiorowej odporności nabytej drogą naturalną, którą nabywa się wolno i która wiąże się z dużymi kosztami społecznymi.


Źródła:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-1

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19