Dostęp do pitnej wody w miejscu pracy – to podstawowe prawo pracowników i prawny obowiązek pracodawcy. Wszyscy jednak odczuwamy, że latem, kiedy temperatury osiągają niebotyczne nieraz wysokości, sama woda może nie wystarczyć. Przepisy BHP wychodzą temu naprzeciw i obligują pracodawcę do zapewnienia osobom pracującym w „warunkach szczególnie uciążliwych” nie tylko wody pitnej, lecz także „innych napojów”. Co to dokładnie oznacza?

Warunki szczególnie uciążliwe” i temperatura powyżej 25 stopni

Według obowiązujących przepisów BHP pracodawca ma obowiązek zapewnić oprócz wody także napoje dla pracowników [1] w kilku wyróżnionych sytuacjach:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°,
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C [2].

Powyższe wytyczne można też wyrazić w sposób prostszy i bardziej funkcjonalny z perspektywy chociażby osób pracujących w pomieszczeniach, np. pracowników biurowych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje:

  • pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni, kiedy temperatura powietrza przekracza 25°C,
  • pracownikom pracującym w pomieszczeniach, kiedy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28°C [3].

Jakie napoje dla pracowników?

Wyjaśnienia domaga się też enigmatycznie brzmiące określenie „inne napoje”. Co przez to rozumieć? Przepisy BHP podają, że pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków pracy [4]. Napoje muszą być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej. Przepisy nie dookreślają jednak, jakie konkretnie napoje należą się w tym wypadku pracownikom. Może to być więc na przykład kawa, herbata, soki. Wyjątek stanowią jednak pracownicy wykonujący swoje obowiązki służbowe w warunkach gorącego mikroklimatu (patrz: pierwsze z powyższych wyliczeń). Ustawa zobowiązuje w tym przypadku pracodawcę o zadbanie o napoje dla pracowników wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Sole mineralne i witaminy dla pracowników

Przepisy nie precyzują tutaj szczegółów, w tym dokładnej zawartości wymienionych składników w napojach. Świetnym rozwiązaniem będzie jednak zakup elektrolitów, np. w postaci musujących tabletek rozpuszczalnych w wodzie. To wyjście nie tylko praktyczne, lecz także bezpieczne, ponieważ skład elektrolitów spełnia ustawowe wymogi i można go łatwo dostosować do potrzeb pracowników, zwłaszcza fizycznych, którzy są szczególnie narażeni na utratę cennych elektrolitów wraz z potem.

Napoje elektrolitowe wydają się więc najlepszym sposobem na wypełnienie obowiązujących norm BHP. Warto jednak w elektrolity wyposażyć każdego pracownika i pomóc mu zadbać o zdrowie niezależnie od warunków pracy. To także ciekawsza propozycja dla pracowników, znużonych typową herbatą w przerwie.


Źródła:

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/O/D19740141.pdf

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19960600279/O/D19960279.pdf

[3] L. Zieliński, Napoje chłodzące również dla pracowników biurowych, [w:] Warunki pracy latem w pytaniach i odpowiedziach, red. prowadzący K. Grodzka-Lisek, Warszawa 2016, s. 6–7.

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19960600279/O/D19960279.pdf